- Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden