Årets rekordsesong for tobisflåten, med et sluttkvantum på 246.000 tonn tobis til en verdi av nesten 880 millioner