Mausund feltstasjon har siden 2017 bidratt til at 15 prosent av kystlinja i Frøya kommune er rydda for marint søppel. KV «Njord» hentet denne uken 225 storsekker med marint søppel fra feltstasjonen, og dette var andre last, skriver Kystvakten i en