Sarex Svalbard er navnet på de to store redningsøvelsene som skal foregår i området rundt Svalbard nå i mai. Målet er å utvikle metoder for hvordan forulykkede skal klare å overleve i minst fem døgn før de blir reddet. Det vil si i henhold