KV «Njord» var i pinsehelgen på aksjon sammen med Statens naturoppsyn i området rundt Hitra og Frøya. Samarbeidet resulterte i beslag av 42 teiner og 6 ruser. Grunnlaget for beslagene som ble gjort var blant annet mangelfull merking og manglende lovlige fluktåpninger. Anmeldelser levert