Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) er i gang med en såkalt metoderevisjon for kysttorsk i