Nærmere bestemt er ”Gamle Kvalstein”, innleid ”forskingsskip” for anledningen, akkurat nå i Vesterålen for å samle inn prøver av torsk som landes ved fiskebrukene der, skriver Bladet Vesterålen.

Avisen forteller at de to forskerne om bord, Stian Kleven og Kjell Gamst, sørger for at data som lengde og vekt blir notert, samtidig som øresteiner blir tatt vare på og analysert om bord eller senere.

Selv om mange mener de kan skille en kysttorsk fra en skrei på utseendet, så er det fortsatt øresteinene som enklest gir et sikkert svar. Etter det avisen får opplyst så er innslaget av skrei foreløpig svært beskjedent i Vesterålen, men forskerne regner med at tendensen blir økende når kursen nå settes nordover.

Toktet går i denne omgang langs kysten helt til Varanger, før det bærer sørover til Helgeland, der toktet ifølge Bladet Vesterålen avsluttes. På denne turen skal det tas prøver av 15.000 fisk, forteller de to forskerne om bord.

PÅ TOKT: Veteranbåten «Gamle Kvalstein» brukes av Havforskningsinstituttet til innsamling av fangstprøver fra landanleggene langs kysten. Foto: JON EIRIK OLSEN