– Dette lovforslaget vil ikke bidra til mer sjøtransport, sier Tor Arne Borge, adm. dir. i Kystrederiene. Organisasjonen, som er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fartøy innen nærskipsfart og Aqua shipping, er svært kritisk til regjeringens forslag til ny havne- og farvannslov