Fra 1. januar neste år innføres ordningen med produksjonsavgift, men innbetalingen av avgiften til Havbruksfondet skjer ikke før i 2022. Pengene lakse- og ørretoppdretterne betaler inn til