Han er fisker i Nordreisa i Troms, og styreleder i Norges Kystfiskarlag, en organisasjon for mannskap og rederi i kystflåten. – Vi husker tilbake til forrige runde med torskeoppdrett.