– Norske velgere forstår nok sitt eget beste, sier en opprørt leder for Norges Kystfiskarlag. Pedersen ser en voldsom flytting av