«År etter år ser vi at det tradisjonelle seigarnfisket for fartøy med faktisk lengde mellom 15 og 20,9 meter blir