Forrige uke ble det klart at Nærings- og fiskeridepartementet innfører en prøveordning der fiskere kan søke om automatisk dispensasjon fra kravet om å ligge ved mottakssted til sluttseddel er signert. Det betyr i praksis at du nå kan flytte båten fra kai mens du venter på sløying. Haken er at du må sende inn et registreringsskjema til Fiskeridirektoratet for hver gang du skal flytte båten i forbindelse med levering av fangst.

Arbeidsutvalget i Kystfiskarlaget er positiv til lemping på kravene, men mener det er behov for ytterligere justering av kravet til venting på seddelsignering.

- Et rapporteringsregime

«Hensikten med dispensasjonsordningen var å ivareta en smidig gjennomføring av fisket, samtidig som Fiskeridirektoratet kunne ivareta kontrollfunksjonen.

Norges Kystfiskarlag konstaterer at målet om smidighet i fisket undergraves ved at det legges opp til et rapporteringsregime som skal omfatte hver enkelt landing, og at ordningen gjennom Fiskeridirektoratets vedtatte praksis mister sitt vesentlige poeng», heter det i en pressemelding fra organisasjonen torsdag.

Kystfiskarlaget ber om at Nærings- og Fiskeridepartementet endrer på forutsetningene slik at dispensasjon kan gis for en lengre periode. Norges Kystfiskarlag ber om at det blir tilstrekkelig å søke om dispensasjon en gang, og at dispensasjonen fortrinnsvis gis ut året 2021.

«Norges Kystfiskarlag gjentar at krav om AIS som viser fartøyets posisjon kunne vært benyttet som en løsning for å lette Fiskeridirektoratets kontrollfunksjon i stedet for at fisker må spesifisere hvor fartøyet skal fortøyes i påvente av seddelsignering. Dette vet ikke nødvendigvis fiskeren før man ankommer gjestehavn.»