- Landsstyret vedtok dette etter styremøte tidligere denne måneden, men saken aktualiseres ytterligere etter gårdagens totalkvoteøkning for makrell, sier leder i Norges Kystfiskarlag Tom Vegar Kiil, i en pressemelding fredag.

Han viser til at laget har bedt om større fleksibilitet i reguleringen av fisket etter makrell i åpen gruppe.

Ikke utnyttet godt nok

- Oversikt over kvoteutnyttelse de senere år har vist at gruppa ikke har utnyttet sitt gitte kvantum fullt ut, til tross for god tilgjengelighet. Dette mener vi kommer av at dagens fartøykvoter i åpen gruppe er for lav til at fiskere ser det som hensiktsmessig å delta i dette fisket, sier Kiil.

Bedre lønnsomhet

Kiil forteller at tilbakemeldinger Kystfiskarlaget får fra fiskere er at det blir for dyrt for det enkelte fartøy i åpen gruppe til at det er økonomisk bærekraftig å fiske makrell med et utgangspunkt på i 10 tonn i fartøykvote.

- En økt fartøykvote fortrinnsvis, samt økt totalavsetning på sikt vil gi betydelig høyere kvote for fartøyene som vil gjøre det lønnsomt å fiske makrell, sier han.

«Kystfiskarlaget mener det er nødvendig at det legges til rette for en regulering som sannsynliggjør best mulig utnyttelse av åpen gruppes årlige makrellavsetning. Dette vil også være i tråd med endringene i makrellens vandringsmønster og bidra til ønsket rekruttering i de pelagiske fiskeriene», heter det i anmodningen til departementet.