Det mener Norges Kystfiskarlag, og styreleder Arne Pedersen ser for seg det totale kaos hvis fiskerimyndighetene skal legge om fra hjemmelslengde til faktisk lengde samtidig som en vesentlig