Kvotemeldinga har vært gjenstand for mye diskusjon