Det var 8. mai i år at ulykken skjedde. Kristian Elvevoll, hjemmehørende i Sørreisa i Troms, var på fiske med sjarken «Sørbris» i Breivikfjorden i Hasvik kommune i Finnmark.

Under innhaling av ei garnlenke forlise sjarken med Elvevoll om bord. Han ble senere samme dag funnet én nautisk mil fra land, og erklært død.

«Sørbris» var etter avtale med et annet og noe større fartøy ute for å trekke en garnlenke tilhørende dette fartøyet.

Sjarken «Sørbris» som forliste på Breivikfjorden 7. mai 2020. Her fotografert da den het «Aid-Eva» og var hjemmehørende på Senja. Foto: Leif Olav Einan

Havarikommisjonen undersøker fremdeles forholdene rundt forliset. En undersøkelse som blant annet vil omfatte en vurdering av værforholdene, lasting og driftsform, fartøyets egnethet for det aktuelle fisket, og regelverket som omfatter fartøygruppen.

Norges Kystfiskarlag er skuffet over at det tilsynelatende har skjedd lite i denne saken og etterlyser svar fra Havarikommisjonen.

– Vi noterer oss at saken er sist oppdatert for seks måneder siden – 12 dager etter ulykken, heter det i et brev fra Kystfiskarlaget sendt til Havrikommisjonen, med kopi til Sjøfartsdirektoratet og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kystfiskarlaget ber om snarlig svar på:

  • Hvilke undersøkelser har havarikommisjonen gjort i denne saken for å motvirke tilsvarende ulykker i framtiden?
  • Hvilke undersøkelser vil havarikommisjonen gjøre i denne saken for å motvirke tilsvarende saker i framtiden?
  • Havarikommisjonen er kjent med at ulykken skjedde under trekking av bruk. Dette fisket foregikk på Breivikfjorden som omtales som «lille Lofoten» på grunn av fangstvolumet på dette området. Dette fartøyet ligger etter hva vi er kjent med fremdeles på bunnen på Breivikfjorden, og garnlenka som fartøyet skulle trekke står der fremdeles. Ser ikke havarikommisjonen at et slik fartøy midt i fiskefeltet på Breivikfjorden vil være et betydelig risikomoment for de fartøy som fisker i området, enten de er kjent med posisjonen eller ikke?
  • Hvilke vurderinger er gjort i forhold til heving av fartøyet for å begrense risiko for andre fartøy, og unngå havari som følgeskade av dette havariet?

Kystfiskarlaget ber og at det settes fokus på å unngå følgeskader, gjennom sikring av bruk og heving av fartøy, som må være gjennomført innen sesongen tar til i begynnelsen av mars 2021.

«Plassering av fartøy og spøkelsesfiskende garn tilknyttet dette vil utgjøre en betydelig havaririsiko for mindre fartøy som måtte hekte seg fast i dette», skriver Kystfiskarlaget i brevet.