Norges Kystfiskarlag advarer sterkt mot de enorme utslippene av gruveslam og kjemikalier som det er planlagt at skal dumpes i Repparfjorden, og mener næringsministeren ikke har dekning for sin påstand om at utslippene er miljømessig forsvarlige, skriver kystfiskernes organisasjon i en pressemelding. Næringsminister