Fravær av makrell og fugleliv og laksesmolt som sulter, er bare