I en melding fra Fiskeridirektoratet opplyses det at kvoten på havbrisling for 2020-2021 er beregnet oppfisket.

Fisket ble stoppet fra og med onsdag 20. januar.