40-50 tilhørere møtte opp i Alta Kultursal tirsdag ettermiddag, da Nærings- og fiskeridepartementet inviterte til folkemøte i forbindelse med det pågående arbeidet med nytt kvotesystem. 

En av dem var Bente Olsen Husby. Hun er daglig leder i Vest-Finnmark Regionråd, og representerte åtte kommuner under møtet som ble ledet av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (Frp).

Olsen Husby kom med en klar oppfordring og et ønske om at regjeringa roer ned arbeidet med nytt kvotesystem og stortingsmeldinga som er planlagt ferdigstilt neste vår.

– Vi er alle enige om at næringa trenger forutsigbarhet, men det som skjer nå er litt hastverksarbeid.