– Hvis man legger til grunn at enkeltvedtak fører til redusert ressursgrunnlag, vil det kunne være i strid med Grunnloven, forklarte advokat Knut Ivar