– Det er lite trolig at vi har på plass full kvotefleksibiltet i torskefiskeriene fra nyttår, sier Per Sandberg, direktør for statistikkavdelingen i