Nå vurderer Fiskeridirektoratet både innstramning og «sterkere reaksjoner» til de som ikke følger regelverket.

Det er Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter som ligger til grunn for kravet om at bruk av app skal omfatte også andre kvoter som tas. Direktoratet har registrert at mange ikke følger dette ut over kongekrabbefangstingen.

Pressekontakt Olav Lekve i Fiskeridirektoratet sier til Fiskeribladet at de ikke har noen fullstendig oversikt over hvor mange fartøy det er snakk om.

«Ikke fått det med seg»

– Vi registrerer at det er flere fartøy som ikke rapporterer via app. Vi tror at hovedgrunnen er at mange rett og slett ikke har fått det med seg.

Kravet om utvidet app-bruk ble innført 15. februar i år.

– Det er også grunnen til at vi går ut med dette nå, sier Lekve.

Inntil videre følger Fiskeridirektoratet med på app-bruken, og vurderer fortløpende om det bør innføres sanksjonsformer.

– Hvilke sanksjoner vil det bli snakk om?

– Det er snakk om skriftlig veiledning, overtredelsesgebyr eller anmeldelse.

Fartøy under 15 meter

– Forskriften om elektronisk rapportering slår fast at fartøy med kvote på kongekrabbe skal rapportere elektronisk, sier seksjonssjef Bjørn-Håvard Rønnevik i Fiskeridirektoratet region Nord på egne nettsider.

Fartøy under 15 meter er pålagt å bruke kystfiskeapp, eller annen godkjent elektronisk innmelding, for innmelding av kongekrabbe. Appen skal være i bruk hos de fleste i denne flåten.