Arve Myklebust er øverste tillitsvalgte, representantskapets ordfører i Pelagisk Forening og bestmann på «Leinebjørn», en 67,5 meter lang ringnotsnurper. I praksis er han styrmann og skippers høyre hånd, og oppnevnt som tillitsmann av rederiet.

– Velsignet med mange kvinner

– Trakassering og varslingsrutiner er noe vi har jobbet med over lang tid. Nå har jo organisasjonene Fiskebåt, Fiskarlaget, Sildelaget og andre i tur og orden vært på banen og tar avstand fra trakassering av kvinner i fiskerinæringen. Vi tar jo selvfølgelig avstand fra det vi også.