Forrige uke bekreftet Oslo Børs at de hadde besluttet å ta aksjene i kveiteoppdretter Nordic Halibut opp til handel på Euronext Growth.

Kveiteoppdretteren har hentet inn 115 millioner kroner i frisk kapital – betydelig lavere enn de rundt 300 millioner kronene de forsøkte å hente i mars. Det skal delfinansiere selskapets vekstplaner.

Bilde fra oppdrettskveite hos Nordic Halibut. Foto: Nordic Halibut

Mandag hadde selskapet første noteringsdag – og kveiteoppdretteren var opp 33 prosent på åpningsdagen. Aksjen ble solgt for 30 kroner og selskapet er nå priset til 689,6 millioner kroner.

- Ekstremt marginbilde

Nordic Halibut har i flere år drevet kveiteoppdrett på Averøya utenfor Kristiansund på Nordmøre. Selskapet har tapt penger år etter år, men tror nå på bedring som følge av fremgang på avlsarbeidet.

Selskapet har også produksjonsavdelinger på Midsund, Askøy og Eide. Salgsavdelingen ligger i Bergen.

Pengene som er hentet inn skal blant annet gå til utviding av biomasse og bygging av nytt landbasert anlegg på Averøy.

– Det er et marginbilde på 60 kroner når vi når full skala i 2030. Det vil si at det er et ekstremt marginbilde. Laks har for eksempel rundt 20 kroner. Den biten er spesielt attraktiv for kveite, sa administrerende direktør Edvard Henden under en digital presentasjon av selskapet i mars.

Toppsjef Edvard Henden skal delta i neste Sjømatpulsen. Meld deg på her.