Myrvang Group AS

I Storslett i Nordreisa har daglig leder og styreleder Trygve Vidar Myrvang registrert et nytt aksjeselskap som har som formål å eie i andre selskaper, verdipapirer og fast eiendom. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner.

Mohamoud Norway Salamon Export

I Oslo er det startet et enkeltpersonforetak som har til hensikt å eksportere fisk. Ali Ahmed Mohamoud er innehaver av foretaket.

Kvalsvik Kystfiske AS

I Fosnavåg er det startet et nytt fiskeriselskap som skal drive kystfiske og det som naturlig faller sammen med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Daglig leder er Vegard Kvalsvik. Han er også styreleder i selskapet.