Kronen svekket seg kraftig tirsdag morgen, men i løpet av ettermiddagen og kvelden ble svekkelsen reversert, melder DN.

Mot dollaren har kronen fortsatt å styrke seg onsdag morgen, og en dollar koster nå 9,34 kroner.

Oslo Børs falt over to prosent tirsdag, og børsfallet ble trukket frem som en viktig årsak til at kronen svekket seg. Stemningen i markedet har bedret seg noe i løpet av natten, noe som kan være det som ligger bak kronestyrkelsen, peker avisen på.