Fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, beskriver fiskeriministerens opptreden i Kontrollkomiteens høring om Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet, som et mageplask.

- Riksrevisjonen har vist at summen av endringene i kvotesystemet har fått mange negative konsekvenser for fiskeriaktivitet i mange kystsamfunn. Dette er noe Arbeiderpartiet tar på alvor. Vi ser at flere viktige fiskeripolitiske prinsipper er utfordret, og da trengs det politisk handling og lederskap, sier Myrseth i en pressemelding.

- Ingen vilje

Partiet mener ministeren viser manglende vilje til å justere tråden i kurs med Riksrevisjonens kritikk.

- Selv om fiskeriministeren sier han tar Riksrevisjons-rapporten på alvor, så høres det ut som han er såre fornøyd med utviklingen. Han viser ingen vilje til politisk styring for å justere kursen. Det holder ikke å si at han ikke er tryllekunstner. Det er ikke tryllekunster vi etterlyser, men ledelse og politisk handlekraft, sier Myrseth.

Beriket noen få

Torgeir Knag Fylkesnes, fiskeripolitisk talsperson i SV, mener dagens fiskeripolitikk har beriket noen få på bekostning av kystfolket:

- Kritikken fra Riksrevisjonen må følges opp med konkrete tiltak som sørger for at fiskeripolitikken bidrar til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnene igjen.

Han mener Riksrevisjonens rapport er dyster lesning.

- Vi har hatt en fiskeripolitikk som har beriket noen få på bekostning av kystfolket. Dette har ført til at mange fiskerisamfunn med lange tradisjoner har blitt svekket, at ungdom har blitt stengt ute, og at eierskapet i fiskeriene har blitt samlet på stadig få hender.

- Riksrevisjonen mener regjeringen har brutt forutsetningene i fiskerilovgivningen, og det er svært alvorlig.

Les også: