- Siktemålet er både at forsyningssikkerheten opprettholdes og at næringsvirksomheten ikke påvirkes i større grad enn nødvendig. Salgslagene har en viktig rolle å spille her, med de regulerings- og dirigeringshjemlene som disse har etter loven, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Større mulighetsrom

Nærings- og fiskeridepartementet er opptatt av at de ulike leddene i produksjons- og logistikkjeden, fra fiskefartøy til butikk, fungerer best mulig i den situasjonen som har oppstått.

Odd Emil Ingebrigtsen (H) Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

- Jeg har derfor nå besluttet med umiddelbar virkning at bearbeidingsplikten i regelverket for tilbudsplikt for torsketrålere blir suspendert inntil videre, sier ministeren.

Dette gir bedriftene et større mulighetsrom for å sikre at trålfanget torsk blir anvendt på en måte som ikke gjør avviklingen av fisket for mindre fartøy vanskeligere, samtidig som trålfanget fisk kan gå inn i en produksjon som også er viktig for etterfylling av matvarer til butikkene.

- Stå samlet

- Det er næringen selv som er best skikket til å sikre den gode samhandlingen her, og da bør vi i denne perioden fjerne bestemmelser som er eller kan bli en hindring for dette. Vi kan forvente at det må gjennomføres ytterligere reguleringer av fisket av hensyn til avtaket. Jeg vil sterkt oppfordre alle i næringen, fiskere så vel som kjøpere, om å samarbeide og stå samlet bak kollektive løsninger i den situasjonen vi er i, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Lerøy: - Kan fokusere på hylleklare produkter

Webjørn Barstad, konsernsjef i Lerøys villfisksegment, Havfisk, er fornøyd med tiltaket fra regjeringen.

- Det er bra. Det gjør at vi i størst mulig grad kan fokusere på å produsere hylleklare produkter med lang holdbarhet, sier Barstad i en kommentar til Fiskeribladet.

Webjørn Barstad, konsernsjef i Havfisk Foto: Eskild Johansen

- Hvilke anlegg vil dere nå prioritere å levere trålfanget fisk til?

- De største. Men de mindre vil også være i drift med egen produksjon og med å skaffe råstoff til de største, svarer han.

Havfisk er eid av Lerøy Seafood Group og drifter ti trålere. Gjennom selskapet Norway Seafoods har Lerøy 12 foredlingsanlegg og kjøpestasjoner i Norge.