Det var etter presentasjonen av regelendringer for leveringsplikten