– KrF mener det er et stort problem at en stadig større andel av torskeråstoffet blir frosset om bord i fartøy. Når du da har et system hvor det