I partiprogramforslaget til KrF, som skal vedtas i helgen, blir det foreslått å sette fiskerinæringen før andre næringer