Bø Kystfiskarlag avholdt årsmøte 19. november og fattet vedtak om åpen gruppe. Laget påpeker at overfisket i åpen gruppe er blitt så stort at det kan resultere i en så lav kvote at ingen kan ha åpen gruppe som levebrød.

«Årsmøtet sitter med en følelse at ikke all fisken er fisket på båt i åpen gruppe. Er den fisket på en båt i lukket gruppe for siden bli seddelført på båt i åpen gruppe? Hvis en går ut fra tall i 2016 angående antall utlendinger i fiske på norske kvoter og ganger det med kvote i åpen gruppe blir det snakk om cirka 3000 tonn torsk. Kvantumet blir større siden årsmøtet vet at flere av utlendingene har kvoter i lukket gruppe og har kvoter i virkeområdet», heter det i vedtaket.

Årsmøtet uttrykker bekymring for at denne tilstrømmingen fortsetter hvis ikke norske myndigheter setter en stopper for dette med å stramme inn i nasjonalitetskravet i Deltakerloven.

Årsmøtet viser til følgende krav:

  • For å fiske på norske fiskekvoter må en være norsk statsborger. 
  • Fiskere på trål, ringnot og større kystbåter med god lønn og gode avløserordninger skal nedprioriteres, disse har fått det de har krevd med lønn og avløserordning og skal da ikke ødelegge for de som kun livnærer seg i åpen gruppe. Dette gjelder også de som har god lønn og gode avløserordninger fra andre yrker utenom fiskerier. 
  • Når det gjelder forslag om forskjell på blad A eller B i fiskermanntallet kan ikke dette gjøres uten at det som er nevnt ovenfor innstrammes. 
  • Personer som har pensjonert seg fra yrker på land skal ikke ha mulighet for å komme inn i åpen gruppe. Pensjonerte fiskere skal ha større rett til kvoter i åpen gruppe enn de som har god lønn og avløserordning, dette grunnet de nye pensjonsreglene som oppfordrer en til å stå lenger i arbeidslivet. 
  • Fiskere som selger seg ut av lukket gruppe skal ikke automatisk få komme inn i åpen gruppe.  
  • Bruk av leieskipper tas vekk. 
  • Eierskapet på båter i åpen gruppe tillates kun ved enkeltmannsforetak. Kystkvoten i virkeområdet tilføres åpen gruppe til fordeling der, tildelinger på etnisk eller geografisk grunnlag aksepteres ikke. 
  • Åpen gruppe tilføres mer kvantum, dette hentes fra leveringspliktige trålkvoter og tredjelandskvoter.