Utspillet kommer fra Nordland Fylkes Fiskarlag, og laget spiller nå sin bekymring for miljøgodkjenningen av torsk direkte inn i det pågående arbeidet med neste års torskereguleringer.