Naturvernforbundet krever i likhet med blant andre Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag, at gruveselskapet Nordic Mining må søke om ny utslippstillatelse i Førdefjorden. De krever at driftskonsesjonen de har søkt om, må avvises. -