Naturvernforbundet krever i likhet med blant andre Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom og Norges Kystfiskarlag, at gruveselskapet Nordic Mining må søke om ny utslippstillatelse i Førdefjorden. De krever at driftskonsesjonen de har søkt om, må avvises.

- Uholdbart

I en pressemelding forklarer Naturvernforbundet dette med at:

«Driftssøknaden er basert på en utslippstillatelse som ikke gir lov til å bruke de nye kjemikaliene som selskapet nå planlegger å bruke».

- I praksis dreier driftssøknaden seg nå om et helt nytt opplegg for drift og utslipp.