Det skjedde uten at det forelå vitenskapelig dokumentasjon over endringer i bestandsstørrelse eller utbredelse.

For pigghå ble det gitt anledning for fartøy under 28 meter å drive et direkte fiske. Norges Fiskarlag viser videre til vedtak i arbeidsutvalgsvedtak og krever at stoppen i fangst av pigghå, håbrann og brugde oppheves.

Dersom dette ikke gjennomføres for 2009 krever Norges Fiskarlag at med det begrensede uttaket som foregår i Norsk Økonomisk sone (NØS) må konvensjonelle fartøy under 28 meter som et minstekrav kunne videreføre sitt direktefiske etter pigghå.
Dersom myndighetene velger å holde fisket etter håbrann og brugde stengt i 2009, kreves det at gjeldende bifangstbestemmelser videreføres, heter det i vedtaket fra Landsstyret.