Momek Løvold AS

I Mo i Rana er det startet et nytt aksjeselskap som skal utvikle og produsere bærekraftige produkter og løsninger til havbruksnæringen, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Aksjekapitalen er på 100.000 kroner. Daglig leder er Bjørn Arne Risøy. Styreleder er Andre Løvold. Styremedlemmer er Ellisiv Vibeke Løvold, Johan André Løvold, Alexander Johansen og Gjermund Olsen.

Krepsen AS

På Hitra er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive hav- og kystfiske og det som hører naturlig med til det. John Erik Herfjord er daglig leder og styrets leder.

Njord Marine AS

I Trondheim er det startet et nytt selskap som skal drive kjøp, salg, service på brygge og kaianlegg, utleie av båt og utstyr, dykkertjenester, service og reparasjon. Aksjeselskapet har 50.000 kroner i aksjekapital. Ken Robin Johansen er daglig leder og styreleder.

Norwegian Hull Cleaning AS

I Haugesund er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive med industriell rengjøring mot skipsfart og annen sjøbasert næring. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Ernst Roar Svendsen er styrets leder.