Endringene innebærer nye krav om veiing. Nå må det søkes om dispensasjon dersom levende fangst ikke kan veies. Det kommer frem i melding på Fiskeridirektoratets hjemmesider. Forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften) er revidert med ikrafttredelse 1. mars 2020. Det er Landingsforskriften paragraf 5 som er endret.