– Senterpartiet har vært med på å lovfeste en utvidet grad av omsettelighet for