Dette eksporttallet står i grell kontrast til eksporten så langt i år, hvor det har vært en verdivekst på åtte prosent. Nedgangen er