Høsten 2016 kunngjorde HitraMat og Polar Seafrozen at de hadde inngått . Et år etter har det vist seg at det ikke har vært så lett for selskapet å få fiskere på kroken.– Markedet