Gjennom fire år fikk vestlandsbedriften millioner i Skattefunn-støtte, til innovasjonsprosjekter med krabbe- og torskerester. Nå konkluderer Skatteetaten dette som en av de mer alvorlige misbrukssakene, skriver Dagens Næringsliv.

Pengestøtten har fått alvorlige følger for selskapet og ført til skarp kritikk av selskapets revisor.

Gjennom fire år fikk krabbeforhandler Sigurd Løkeland as over syv millioner kroner utbetalt til sine forsknings- og utviklingsprosjekter. Prosjektene skulle sørge for at krabbe- og torskerester kunne utnyttes bedre, til ekstrakter og proteiner. For å få én million kroner, måtte selskapet ha brukt fem millioner kroner på prosjektet og fått godkjennelse på flere trinn i Skattefunn-ordningen:

Sjømatbedriften på Atløy oppga ifølge Skatteetaten å ha brukt rundt 35 millioner på prosjektene, fordelt på fire år. Millionutbetalingene gjennom Skattefunn var i flere år det som reddet selskapet fra underskudd.

Så begynte Skatteetaten å stille spørsmål. De fant flere røde flagg i selskapets Skattefunn-regnskap, ifølge en rapport fra Finanstilsynet som bygger på Skatteetatens funn:

  • Flere av maskinene som ville vært påkrevd for å utføre innovasjonsprosjektene var hverken eid eller leid inn av selskapet ifølge regnskapene.
  • Prosjektleder for prosjektene bodde på en annen kant av landet. Vedkommende tok ikke ut lønn fra selskapet, men fikk arbeidsavklaringspenger.
  • Alle de andre ansatte i selskapet besto av utenlandske sesongarbeidere som jobbet med mottak, pakking og forsendelse av sjømaten.
  • I 2016 solgte selskapet flere tonn sjømat enn det selskapet hadde oppgitt å kjøpe inn, inkludert endringer i varelageret.

Skatteetaten konkluderte med at mer enn 80 prosent av kostnadene selskapet oppga å ha brukt på innovasjonsprosjektene i løpet av de fire årene fra 2013 til 2016, ikke hadde gått til forskning og utvikling slik selskapet rapporterte i sitt Skattefunn-regnskap. Skatteetaten mener saken hører til «de mer alvorlige misbrukssakene knyttet til Skattefunn-ordningen», skriver Dagens Næringsliv.

Styreleder i Sigurd Løkeland, Tor Løkeland, har ikke påklaget skattevedtaket, men sier via sin advokat Christian Flemmen Johansen at han vil motbevise anklagene.