– Vi ligger på 200 kroner nå, og det er en fare for at prisene holder seg høye også i tiden framover. Jeg har prøvd å