Bjørnø er en av dem som har gått i bresjen for at fiskerne i Vest-Finnmark skal ha