Selskapet har sitt utspring fra Island, der det ble etablert i Akureyri i 1983 av de tre søskenbarna, Thorsteinn Mar Baldvinsson, Kristján Vilhelmsson, og Thorsteinn Vilhelmsson. Nær halvparten av virksomheten er i Island. Selskapet har kontroll med 26 havfiskebåter i syv europeiske land. Selskapet hadde i 2017 en omsetning på over seks milliarder kroner.

Eier mye i Norge

Selskapet har kjøpt seg inn Nergård-konsernet i Norge, der de eier 39,9 prosent av selskapet. I praksis har islendingene hatt mye å si i Nergård.

– Samherji har vi hatt godt og tett samarbeid med i mange år nå. Det er selskaper som driver helhjertet og bunnseriøst med utvikling av sjømatprodukter. Det økte fokuset på videreforedling vil være et løft for oss og verdiskapingen vår i Nord-Norge, sa Nergårds toppsjef Tommy Torvanger i 2017. (Saken fortsetter under bildet)

12 prosent på Island

Selskapet er det største på Island og har tilgang på nesten 12 prosent av de islandske fiskekvotene. Sammen med selskapet Sildarvinnslan, som driver innenfor pelagisk fiske og industri og som de eier 45 prosent av, er de det største selskapet i omsetning på Island.

Samherji har syv industrianlegg innenfor hvitfisk og laks på Island, derav to filetfabrikker i Akureyri og i Dalvik. Fabrikkene drives året rundt basert på råstoff fra deres egne trålere og kystflåten. I 2017 prosesserte de rundt 30.000 tonn råvare til ferdige filetprodukter som selges over hele verden.

Da Baldvinsson presenterte resultatet for 2017 i august i fjor, sa han at den største forandringen det siste året har vært i selskapets islandske virksomhet.

I stadig økende konkurranse er det viktig å ha sterke salgs- og markedsaktiviteter både hjemme og i utlandet

Thorsteinn Mar Baldvinsson, Samherji-eier og sjef

Fornyer flåten

Han viste til at har fortsatt med en fornyelse av flåten. Samherji har solgt sitt fiskefartøy «Oddeyrin» til Nergård, samt fiskefartøyet «Kristina» til et russisk fiskefirma.

Selskapet har også solgt «Vilhelm Thorsteinsson», som ble overlatt til nye eiere i begynnelsen av dette året.

– Vi har også styrket vår salgs- og markedsaktiviteter, gjennom kjøpet av Collins Seafood i England. I stadig økende konkurranse er det viktig å ha sterke salgs- og markedsaktiviteter både hjemme og i utlandet», uttrykte Baldvinsson.

STOR FLÅTE: Samherjis tråler «Vilhelm Thorsteinsson», her ved kai i Akureuri, Island, var en av 26 trålere som Samherji eier eller er medeiere i. Den ble solgt i 2018. Foto: Nils Torsvik

Større i utlandet

Men Samherji er enda større i utlandet, enn i Island. 55 prosent av konsernets omsetning skriver seg fra de utenlandske selskapene som omfatter fiskeindustribedrifter, rederier og fiskekvoter i land som Tyskland, England, Færøyene, Spania, Polen og Frankrike.

Samherji har, som eneeier eller som medeiere, kontroll over 26 fartøyer, der 14 befinner seg i EU. Ni av disse har lisenser til å fiske torsk i norsk sone. Av de ni fartøyene de eier på Island, har fire torskelisens i norsk sone.

Eier og samarbeider

Konsernet har seks frysetrålere på Island. De kontrollerer mesteparten av de tyske torskekvotene i Barentshavet gjennom et 100 prosents eierskap i selskapet Deutsche Fishfang Union, DFFU.

Sammen med nederlandske Parlevliet & Van der Plas har de også tilgang til engelske kvoterettigheter i Barentshavet gjennom selskapet UK Fisheries, som de eier 50 prosent hver. UK Fisheries er med andre ord alt annet enn navnet skulle tilsi. Det er per i dag nederlandsk og islandsk. (Saken fortsetter under bildet)

Samhjerji Foto: KÅ

I samarbeid med selskapet Framherji styrer Samherji kvotene til frysetrålerne «Hogaberg» og «Fagraberg» på Færøyene. De eier også de polske selskapene Arctic Navigation og Atlantex med trålerne «Polonus» og «Alina».

Spania og Frankrike

Det engelske Parlevliet/Samherji-selskapet UK Fisheries kjøpte i 2010 det spanske selskapet Pesquera Ancora fra Aker Seafoods. Rederiet opererer Arosa-trålerne, som i sin tid ble dømt i Norge for omfattende utkast av fisk i Vernesonen. «Arosa Nueve» har i dag tillatelse til å fiske i norske farvann.

I 2014 kjøpte islendingene seg inn med minoritetseierposter ikke bare i norske Nergård, men også i det franske selskapene Compagnie des Péches og Euronor, med båtene «Joseph Royt II» «Grande Hermine» og «Ocean Tiger». «Joseph Royt II» har lisens i Barentshavet.

Afrika

Samherji hadde i perioden mellom 2007 og 2013 også et engasjement i Vest-Afrika gjennom selskapet Katla Seafood. De kjøpte åtte trålere registrert på Kanariøyene som fisket utenfor Mauritania for en billig penge.

Samherji
 • Selskapet ble opprinnelig etablert i Grindavik på Island allerede i 1972.
 • Kjøpt opp av søskenbarnene Kristjan Vilhelmsson, Thorsteinn Már Baldvinsson og Thorsteinn Vilhelmsson i Akureyri i 1983.
 • Fikk sin første egenbygde tråler, «Baldvin Thorsteinsson» i 1993.
 • Etablerte Framherji på Færøyene i 1994, og fikk sin første sildebåt i 1995.
 • I 2002 kjøpte de seg opp med 45 prosent i Sildarvinnslan, Islands største pelagiske fiskeriforetak.
 • I 2003 kjøpte de aksjer i oppdrettsselskapet Fjord Seafood i Norge. Året etter kjøpte de alle aksjene i Deutsche Fischfang Union i Tyskland.
 • Senere har de kjøpt opp selskaper og andeler i fiskeriselskap i flere andre land, inkludert Norge.
 • På Island er Samherji inne i 16 ulike selskaper, der de eier 100 prosent i syv av selskapene og fem sammen med Sildarvinnsland hf.

Disse kvittet de seg med i 2013 til det som den gangen ble omtalt i islandsk presse som «en rik, russisk kjøper», av Samherji-direktør Thorsteinn Mar Baldvinsson.

Rettssak og lobbying

Samherji har også for noen år tilbake ført en aktiv lobbyvirksomhet gjennom datterselskapet Deutsche Fishfang Union mot fiskeristyremaktene i EU, med mål om å sikre tredjelandsrettigheter på kvoter i Barentshavet.

Selskapet anket i 2014 ei sak om hyserettighetene i Vernesonen rundt Svalbard helt til Høyesterett her i Norge, men tapte. Dessuten har de anmodet EU-politikere om å forsvare tredjelandsrettighetene som de mener at EU-flåten har mistet etter at Norge og Russland er blitt enige om fordelingen av uer- og blåkveitekvoter i Barentshavet.

I november i fjor vant Samherii i islandsk høyesterett i en sak mot landets sentralbank. En sak som nesten tok syv år, der det ble fremsatt anklager om at Samherji's britiske og tyske datterselskaper, Seagold og Icefresh, kjøpte fisk til under kostpris fra morselskapet, noe som reduserte betalinger til fiskere og selskapets skatt til den islandske stat.

Som en del av etterforskningen raidet myndighetene selskapets kontor og tok med seg hundrevis av tusen dokumenter.

Stiller spørsmål

Fiskeribladet har bedt om intervju med Samherjis sjef Thortseinn Mar Baldvinsson, der vi ønsket å spørre ham om hva Samherjis planer er for eierskapet i Nergård, der han i 2017 sa følgende:

– Nergård er et ledende selskap i Nord-Norge, og vi gleder oss til å samarbeide med Norsk Sjømat for å gjøre et godt selskap bedre og sterkere. Vi er sikre på at Samherjis kunnskap og strategi vil bidra til å gjøre Nergård til et vertikalt integrert selskap med fokus på verdiskaping og bærekraft. Vi tror at denne endringen vil ta Nergård nærmere målet om å bli en leverandør fra «fangst til fat».

Vi ønsket å spørre Baldvinsson om utviklingen i Nergård i årene siden 2017 har gått i retning som han trodde i 2017. Videre om; Hvis ikke – hvorfor ikke?

Vi ønsket også å spørre hva Samherjis videre planer er for selskapet på Island, hvor Samherji er det største selskapet når det gjelder omsetning i dag. Og vil ville vite hva er planene for vekst og utvikling i andre land.

Vi har ogsåspurt om selskapet fortsatt har et engasjement i Afrika, og hva er planene for utviklingen av engasjementet der.

Samherji-sjefen har foreløpig ikke svart oss på vår intervjuforespørsel.

Samherji-flåten
 • Island: Selskap – Samherji og Sildarvinnslan (medeiere). Båter – «Anna», «Björg»,«Bjørgulfur», «Bjørgvin», «Kaldbakur» «Oddeyrin», «Snæfell», «Sólbakur», «Vilhelm Thorsteinsson».
 • Storbritannia: Selskaper – Ice Fresh Seafood Ltd, Seagold Ltd., Collins Seafood Ltd, Onward Fishing company Ltd. og UK Fisheries Ltd. (de to siste eies sammen med Parlevliet & Van Der Plas B.V.) Båter – «Kirkella», «Farnella», «Norma Mary», «Marbella»,.
 • Tyskland: Selskaper – Deutsche Fischfang Union, DFFU, og IceFresh. Båter – «Cuxhaven», «Berlin», «Kiel».
 • Spania: Selskap – Pesquera Ancora (eies sammen med Parlevliet & Van der Plass). Båter: «Arosa Neuve», «Arosa Doce».
 • Frankrike: Selskap Compagnie des Péches og Euronor (eier 50 % gjennom UK Fisheries Ltd.). Båter – «Joseph Roty II», «Grande Hermine», «Ocean Tiger».
 • Polen: Selskaper – Atlantex Sp.z.o.o og Arctic Navigations. Båter – «Polonus» og «Alina».
 • Færøyene: Selskaper – Framherji og Vesturvon. Båter – «Hogaberg», «Fagraberg», «Vesturvon».
 • Norge: Selskap – Nergård. Båter – «J. Bergvoll», «Kasjord», «Ole-Arvid Nergård», «Tønsnes», «Kågtind II».

Selskapet har ellers virksomheter innenfor akvakultur og landbasert industri på Island og opererer i land i Afrika, i Canada, Spania og Portugal. Selskapet oppgir at 55 prosent av omsetningen stammer fra Samherjis selskaper eller samarbeidspartnere utenfor Island.

Kilde: Samherji m.fl.