I dag er det påvist tre positive tilfeller av Covid-19 på brønnbåten Gåsø Viking, som jobber på oppdrag for Lerøy Midt AS. Båten er en del av akvaserviceselskapet Frøy sin flåte. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Smittekilden er kjent, og de tre personene det gjelder er satt i isolat på land. Resten av mannskapet på båten er satt i karantene. Videre håndtering og smittesporing blir gjort i samarbeid med kommuneoverlegen i Frøya kommune, opplyser Frøy.

- Mannskapet på båten har vært på i fire uker, og har hatt begrenset kontakt med omverden. Med bakgrunn i dette anser vi smittefaren å være lav. I henhold til vedtatte rutiner er båten nå i full nedvask og blir satt i karantene inntil neste operasjon, skriver selskapet i meldingen.