– Vi har fått innspill om dette allerede, men har en god dialog med salgslagene og håper vi