- Sjømat Norge har kjøpere som ser at det kan bli et større marked for fersk sei. Seien er et rimelig alternativ som vi ser kan bli