- Sjømat Norge har kjøpere som ser at det kan bli et større marked for fersk sei. Seien er et rimelig alternativ som vi ser kan bli økt etterspørsel av i en tid der markedene preges av økonomiske utfordringer, sier fagsjef Stine Akselsen i Sjømat Norge.

Sikre stabil tilgang

- Men for å kunne tilby sei til markedet og øke verdien av produktene våre er vi avhengige av stabil tilgang på råvare av riktig kvalitet. De aller beste forutsetninger i forhold til anvendelse av seien får vi ved landing av levende sei etter direktefiske eller ved at det gjennomføres såkalt låssettingsfiske, fortsetter hun.