Som kjent har et opprop fra 30 fiskere og fiskarlagsmedlemmer i